Rekrutacja do przedszkoli w Świętochłowicach na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach przedstawił zasady i terminy rekrutacji do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.

fot. pixabay.com
Przedszkole

W Świętochłowicach wnioski o przyjęcie do przedszkoli miejskich można składać w terminie od 1 marca do 17 marca 2023 roku. Nabór na rok szkolny 2023/2024 prowadzony jest na wolne miejsca w przedszkolu, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku, przy czym może przystąpić do naboru dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 20.02.2023 r. do 28.02.2023 r. Brak złożonej we wskazanym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rekrutacja do przedszkoli w Świętochłowicach obywa się elektronicznie

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2023/2024, tak jak w poprzednich latach, odbywa się za pomocą systemu elektronicznego NABO. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

- Elektroniczny serwis rekrutacyjny będzie dostępny od 23 lutego 2023 r.- przeglądanie ofert przedszkoli. Otwarcie etapu rekrutacji -„wypełnianie wniosków”, „logowanie się” - od 1 marca 2023 r. - informują w MZO.

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem: przedszkola-swietochlowice.nabory.pl. Rodzice mają prawo wskazać we wniosku maksymalnie trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ubiegające się o przyjęcie do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmowane są poza rekrutacją. (Odziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 8, przy ul. Zubrzyckiego 10, w Przedszkolu Miejskim nr 9, przy ul. Sportowej 6 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10, natomiast oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim nr 9, przy ul. Sportowej 6 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10).

Kryteria naboru do przedszkoli w Świętochłowiach

Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość po 210 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria:

 • dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym - 70 pkt
 • dziecko wychowywane przez samotnego rodzica pracującego zawodowo/studiującego
 • w systemie stacjonarnym - 70 pkt
 • dziecko, którego rodzeństwo jest w obecnym roku szkolnym wychowankiem przedszkola, do którego składa wniosek - 30 pkt
 • dziecko, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania - 20 pkt
 • dziecko mieszka na terenie obwodu szkoły podstawowej, który obejmuje przedszkole, do którego składa się wniosek - 10 pkt
 • dziecko, które korzysta z opieki żłobkowej - 5 pkt

Terminarz rekrutacji do przedszkoli w Świętochłowicach

 • składanie wniosku wraz z załącznikami
  od 01.03.2023 r. do 17.03.2023 r., do godz. 15.00
 • weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów
  od 20.03.2023 r. do 27.03.2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  29.03.2023 r., godz. 09.00
 • potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie porozumienia)
  od 29.03.2023 r. do 07.04.2023 r., do godz. 15.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  13.04. 2023 r., godz. 09.00

Postępowanie uzupełniające:

 • składanie wniosku wraz z załącznikami
  od 29.05.2023 r. do 05.06.2023 r., do godz. 15.00
 • weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów
  od 06.06.2023 r. do 12.06.2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  13.06.2023r., godz. 09.00
 • potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie porozumienia)
  od 13.06.2023 r. do 22.06.2023 r., do godz. 15.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  23.06.2023 r. , godz. 09.00
Podopieczni nowego klubu

Może Cię zainteresować:

Oficjalne otwarcie Klubu Dziecięcego nr 4. To 30 nowych miejsc dla najmłodszych

Autor: Aleksandra Szlęzak

05/01/2023

Dzień Przedszkolaka 2021 Świętochłowice

Może Cię zainteresować:

Tak się bawią przedszkolaki! Przedszkolaki ze Świętochłowic świętują Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2021

Autor: Redakcja NGS24

21/09/2021