Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Świętochłowic

Rozpoczęły się prace nad nową Strategią Rozwoju Świętochłowic do 2030 r. Pierwszy krok należy do mieszkańców miasta, którzy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych w sprawie nowej strategii.

Swietochlowice z lotu ptaka

Ze względów bezpieczeństwa, związanych z pandemią koronawirusa, konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Świętochłowic będą się odbywać zdalnie – w formie ankiety elektronicznej.

- Zależy nam na uzyskaniu opinii jak największej liczby mieszkańców miasta. W tym celu przygotowana została ankieta w wersji elektronicznej, którą można wypełnić mając do dyspozycji komputer z dostępem do internetu – informuje świętochłowicki magistrat.

Co znajdziemy w ankiecie dotyczącej Strategii Rozwoju Świętochłowic?

W ankiecie dotyczącej Strategii Rozwoju Świętochłowic znajdują się m.in. pytania dotyczące jakości życia w mieście, problemów w sferze technicznej i infrastrukturalnej czy problemów społecznych występujących w mieście. Można także zgłosić swoje własne pomysły na temat tego co należy zrobić, by poprawić warunki życia w Świętochłowicach, jakie duże przedsięwzięcie mogło by radykalnie odmienić miasto lub jaki obiekt w Świętochłowicach wymaga rewitalizacji. W ankiecie są także pytania o to czego w mieście najbardziej brakuje.

Ankieta przeznaczona dla wszystkim mieszkańców Świętochłowic znajduje się TUTAJ. Przygotowano także specjalne ankiety dla młodzieży i świętochłowickich przedsiębiorców. Badanie ankietowe prowadzone będzie do 31 października.