Sesja Rady Miasta Świętochłowice za tydzień. Będzie mowa m.in. o Dolinie Lipinki

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się za tydzień, w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. Radni będą rozmawiali m.in. na temat powołania Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Lipinki.

Staw ajska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XLI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Dolina Lipinki na terenie miasta Świętochłowice, obejmującego działki i fragmenty działek nr 693/159, 714/171, 3116/11, 908/157, 194/35, 1860/18, 2295/1, 863/159, 900/174, 3116/1 o łącznej powierzchni 40,8703 ha.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świętochłowice” przyjętych Uchwałą Nr XLIX/387/2002 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 sierpnia 2002 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 10. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym od dnia 24 marca 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zakończenie sesji.

Fot. Lestat (Jan Mehlich) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26467514

czytaj więcej:

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Senior

Kolejne rządowe pieniądze dla Świętochłowic. To...

Uroczysko

Wielkie sprzątanie Uroczyska. To miejsce może...

Pies

Zwierzęta na służbie. Nowa ustawa zapewni im...

Wyrok

25 lat więzienia dla zabójcy Łukasza Porwolika....

Schron

Schron bojowy w Świętochłowicach wpisany do...

Klatka

W Świętochłowicach ruszają remonty klatek...