Spółdzielnie mieszkaniowe w Świętochłowicach w lepszej współpracy z miastem?

Spoldzielnie

W większości polskich miast funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe, jest ich całym kraju ponad 9 tysięcy. Stanowią istotną część zasobów mieszkaniowych, dlatego bardzo ważnym aspektem jest ich dobra współpraca z lokalnym samorządem. A jak jest w Świętochłowicach?

Od zakończenia boomu budowlanego lat 80-tych świętochłowickie spółdzielnie mieszkaniowe rozwijały się w tempie raczej umiarkowanym. Jako podmioty niezależne od gminy samodzielnie kształtują swoją politykę mieszkaniową i strategie rozwoju. Mieszkańcy tych zasobów odmiennie, niż ma to miejsce chociażby w przypadku zasobów komunalnych, nie mają zbytnio możliwości, aby o swych problemach, pomysłach czy inicjatywach rozmawiać np. z władzami miasta. Muszą liczyć na otwartość i spolegliwość zarządów spółdzielni, co nie zawsze i nie wszędzie ma miejsce.

Jest jednak szansa, że spółdzielnie na współpracę z miastem otworzą się bardziej, a przynajmniej taki jest plan. To efekt powołanego w 2020 roku specjalnego zespołu zadaniowego, który kształtować ma kierunki rozwoju wszystkich sektorów mieszkalnictwa w Świętochłowicach. Mieści się w tym również dążenie do aktywizacji poszczególnych spółdzielni do budowy dobrych relacji z miastem, wszak to właśnie ich zasoby stanowią przeważającą większość budynków mieszkalnych w mieście. To, jak miasto wygląda zależy w dużej mierze od tego, jak spółdzielnie dbają o wizerunek własnych osiedli. To budynki, ale i ich otoczenie. To place zabaw, boiska, tereny zielone znajdujące się w przyległościach. To ciągi komunikacyjne i ich infrastruktura, to chociażby ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

Na początku marca br. odbyło się pierwsze spotkanie władz miasta z przedstawicielami siedmiu spółdzielni mieszkaniowych, które w Świętochłowicach posiadają swoje zasoby. W trakcie konferencji z udziałem przewodniczącego zespołu zadaniowego ds. mieszkalnictwa Tomasza Lemańskiego, komendanta PSP Arkadiusza Labochy i radnego Jacka Kamińskiego dyskutowano o możliwych rozwiązaniach, których wdrożenie byłoby oczekiwane zarówno przez gminę, jak i poszczególne spółdzielnie. Rozmowy dotyczyły głównie spraw związanych z odbiorem śmieci i problemach z miejscami parkingowymi, ale nie tylko. Wiadomo, że aby rozwiązywać problemy potrzebne jest obustronne zaangażowanie, a te widać było na spotkaniu – jest możliwe.

- To było ważne i potrzebne spotkanie. Pokazało, że dialog miedzy zarządcami większości zasobów lokalowych a władzami miasta jest konieczne, a wspólne szukanie rozwiązań może w przyszłości doprowadzić do rozwiązania "nierozwiązywalnych" dotychczas problemów, które przecież bezpośrednio dotyczą Was, mieszkańców – napisał po spotkaniu Prezydent Daniel Beger.

Korzystając z okazji, postanowiliśmy dowiedzieć się, co dzieje się w poszczególnych spółdzielniach. Co udało się w ostatnich latach zrobić, a jakie są plany na przyszłość.

Od prezesa niewielkiej lipińskiej spółdzielni „Matylda” – Michała Mołdrzyka dowiedzieliśmy się, że cały jej zasób przeszedł termomodernizację już wiele lat temu. Dzięki temu m.in. mieszkańcy znacznie taniej płacą za ogrzewanie, a właściwie płacą najmniej ze wszystkich. Osiedle wyposażyło się również we własny monitoring, co znacznie wpłynęło tam na poprawę bezpieczeństwa. Wymienione zostały wszystkie instalacje wodociągowe.

Podobnie jest w drugiej z mniejszych spółdzielni – „Wiosenna” z Piaśnik. Prezes Grzegorz Kołodziej poinformował nas, że w 2015 roku zakończono termomodernizację wszystkich budynków, a koszt tej inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł. Tu również bezpieczeństwa strzeże monitoring składający się z 21 kamer. Zainstalowano nowe ledowe oświetlenie na klatkach schodowych, wyremontowano osiedlowy plac zabaw, zainstalowano siłownię plenerową. Mieszkania od niedawna posiadają cyfrowe podzielniki ciepła, które odczytywane są drogą radiową. Trwają remonty klatek schodowych i to kompleksowo – z położeniem nowych tynków i infrastruktury, zaś w przyszłym roku wymienione mają zostać wszystkie wodomierze, nowe będą odczytywane wyłącznie drogą radiową.

W Świętochłowicach swoje zasoby ma MGSM Perspektywa z Rudy Śląskiej. Z przesłanej do nas odpowiedzi dowiadujemy się, że w ostatnich 5 latach w naszym mieście zrealizowano 4 termomodernizacje bloków o wartości 2,7 mln zł. Ponadto wiele kosztownych remontów dachów i modernizacje infrastruktury gazowej.

Z żalem musimy przekazać, że informacjami o swojej działalności nie zdecydowali się z naszą redakcją podzielić włodarze największej w naszym mieście Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach. Szkoda, bo to kolejny argument, że spółdzielnia ta w ogóle nie stawia na komunikację z mieszkańcami - a dodajmy, że w jej zasobach znajduje się ponad 8 tysięcy mieszkań, w których zamieszkuje kilkanaście tysięcy świętochłowiczan. Być może to właśnie brak komunikacji jest powodem pojawiającego się czasem poglądu, że to zamknięta na świat enklawa. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach jest właścicielem lub współwłaścicielem ponad 23 ha gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Jest również użytkownikiem wieczystym prawie 4, 5 ha gruntów zabudowanych garażami, pawilonami handlowymi. Dysponuje ogromnym budżetem z przychodami zbliżającymi się do 60 mln zł rocznie. W ostatnich latach wykonała 7 termomodernizacji, na rok bieżący zaplanowane są kolejne trzy. Plany remontowe dla każdej z dzielnic są w tym roku wyjątkowo ambitne, być może jest to jednak efekt zbliżających się za kilka miesięcy wyborów do organów tej spółdzielni.

Podsumowując - bardzo cieszy fakt, że każda ze spółdzielni posiada stabilną sytuację finansową, cieszy również, że dostrzegane są sektory, w których dzięki współpracy spółdzielni z gminą mogą być rozwiązywane problemy dotykające na co dzień mieszkańców. W ostatnich latach da się zauważyć (póki co, jeszcze nie w Świętochłowicach) powrót spółdzielni do inwestowania w nowe budownictwo. Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje mieszkaniowe przez spółdzielnie mają zostać omawiane na kolejnym spotkaniu z władzami miasta, które odbędzie się w II kwartale br.

fot. Biuro Prasowe UM Świętochłowice / Oficjalny profil FB Przezydenta Świętochłowic