Startuje Wojewódzki Budżet Obywatelski. Jakie projekty wpłyną ze Świętochłowic?

Budzetobywatelski

Rozpoczęła się kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. To już trzecia odsłona tego konkursu. Do dyspozycji mieszkańców podobnie jak w latach ubiegłych jest aż 10 milionów złotych. Wnioski można składać już od dziś.

Świętochłowice są umieszczone w podregionie nr 5 z pulą 650 000 zł. Wraz z naszym miastem, w tej samej puli są jeszcze Chorzów, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie oraz Zabrze.

Główną nowością jest wprowadzenie podziału na pulę EKO oraz pulę REGIO. Umożliwi to wspieranie transformacji regionu zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zgłaszania zadań o charakterze odmiennym niż ekologiczny.

Do podziału 10 milionów złotych!

Zgłaszane zadania w „puli EKO” będą musiały łącznie spełniać następujące warunki: mieć dominujący charakter ekologiczny, wpływać na poprawę środowiska naturalnego i służyć rozwojowi całego regionu. W „puli REGIO” bez zmian zostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Każdy mieszkaniec województwa, który ma pomysł na wyjątkowy projekt z zakresu zadań mieszczących się w tzw. puli zadań własnych regionu może zgłosić swój projekt. Nabór trwa od 6 kwietnia do 16 maja 2021 roku. Wniosek i jego kontekst może mieć jeden z następujących charakterów:

  • edukacyjny
  • ekologiczny
  • kulturalny
  • prospołeczny
  • prozdrowotny
  • sportowy
  • turystyczny
  • inny (mieszczący się w granicach zadań własnych),

Jak złożyć wniosek?

Należy wypełnić formularz za pomocą internetowego generatora ze strony bo.slaskie.pl. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego z listą poparcia oraz - w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych - oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

W III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego głosowanie odbędzie się we wrześniu. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa, którzy będą mieli do dyspozycji 6 głosów. Głosowanie odbywa się elektronicznie – za pośrednictwem strony internetowej.