Stok nie jest dla bałwanów

Z roku na rok rośnie liczba narciarzy, wypadków na stoku oraz patroli policyjnych. Dawniej narciarze znali niepisany kodeks postępowania, a wypadki były sporadyczne.

6a3568ec75354456ab1e6b6fc1540ba0 XL

Dziś narciarzy jest zdecydowanie więcej, ich umiejętności są różne, a zachowania czasami wręcz skandaliczne. Stąd akcja informacyjno-edukacyjna Komendy Głównej Policji: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnienie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

W pierwszej kolejności policjanci postanowi dotrzeć do najmłodszych użytkowników stoku, czyli dzieci i młodzieży. Ogłosili więc konkurs fotograficzno-plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”, którego tematem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Współorganizatorami konkursu są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

czytaj więcej:

85217272b4e7187cce0880e98f060661 XL

Dziecko idzie do przedszkola?

3b77d3f73b59742412f393cd0d264b14 XL

Misterium

Ce11944b98d0742eead2b016a253afd2 XL

Walczyli w ogólnopolskim finale!

Dbe05350458c15fa6c802fb686391131 XL

Proboszcz Centner przeszedł na emeryturę

A07bb170c4a36161aa1f8f4859c19794 XL

Dzień otwarty u Salezjanów

82558bd755d4bf64f8b1324b360ed554 XL

„Don Bosko” gra dalej

Ffe144b59c409587b4c9211fb31afdfe XL

Zabiła, bo wpadła w złość