Stok nie jest dla bałwanów

Z roku na rok rośnie liczba narciarzy, wypadków na stoku oraz patroli policyjnych. Dawniej narciarze znali niepisany kodeks postępowania, a wypadki były sporadyczne.

6a3568ec75354456ab1e6b6fc1540ba0 XL

Dziś narciarzy jest zdecydowanie więcej, ich umiejętności są różne, a zachowania czasami wręcz skandaliczne. Stąd akcja informacyjno-edukacyjna Komendy Głównej Policji: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnienie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

W pierwszej kolejności policjanci postanowi dotrzeć do najmłodszych użytkowników stoku, czyli dzieci i młodzieży. Ogłosili więc konkurs fotograficzno-plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”, którego tematem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Współorganizatorami konkursu są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

czytaj więcej:

4ccbd8f9cf85039af7a26ff5d030e033 XL

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć...

391d45802a606be64095bd7b66c67316 XL

.

83a9554230ed6e6cccfe522a2a4bd53e XL

Budżet jest OK

23f6a067599ae98276b159b7685c0abf XL

Szpital z certyfikatem

3bc7aa7f337d2b6d218588b9fca9e94f XL

In-house - pieniądze zostaną w mieście

48689e827932dc70ec0a6e6067e8a72b XL

Weekend pełen wrażeń

258ee2700b8562b5d51ebf2117179b3d XL

Zobaczyć szansę