Świętochłowiccy nauczyciele są super! Zgłaszajmy ich do super konkursu!

Z raportu o statusie i rolach nauczyciela w Polsce, którego premierę Fundacja Orange zaplanowała na czerwiec wynika, że 62 proc. nauczycieli i nauczycielek uważa, że pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację i prestiż ich pracy. Może to czas, by docenić działania i pracę nauczycieli. W edukacji jest przyszłość. Nauczyciel jutr@ - konkurs dla nauczycieli

000 AV237 QXHNUB2 B C122 F4

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zgłosić się mogą czynni zawodowo nauczyciele i nauczycielki ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz placówek oświatowych. Co ważne, podobnie jak w Konkursie Nauczyciel Roku, zgłoszenia mogą dokonać także innymi inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów czy uczniowie. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie nauczycieljutra.glos.pl lub wydrukować go i przesłać wraz z załącznikami pocztą na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem “Nauczyciel Jutr@” (uwaga, w przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Jeśli znasz nauczyciela kochającego swoją pracę, zaangażowanego w problemy swoich podopiecznych oraz otwartego na nowe metody nauczania, zgłoś jego kandydaturę!

Jury konkursu spośród nadesłanych do 10 września 2021 roku zgłoszeń wybierze laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się:

  • otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym;
  • dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych;
  • wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów i uczennic.

Finał Konkursu Nauczyciel Jutr@ i Nauczyciel Roku zaplanowany jest na 12 października 2021 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Więcej szczegółów na temat konkursu oraz zgłoszeń znajdziesz TUTAJ