Świętochłowice bez barier. Ruszył konkurs plastyczny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami ruszył konkurs plastyczny „Świętochłowice bez barier”. Prace można nadsyłać do 11 grudnia.

Pedzle farby

Konkurs plastyczny „Świętochłowice bez barier” organizują Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i świętochłowicki Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy mieszkanie Świętochłowic może przygotować jedną pracę plastyczną związaną z tematem konkursu w formacie A4 lub A3 i przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach – Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej (ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice) w terminie do 11 grudnia 2020 r.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Należy pamiętać, żeby była ona czytelnie podpisana na odwrocie – imię, nazwisko, wiek i numer kontaktowy. Wszystkie nadesłane prace trafią na facebookowy profil Świętochłowic, gdzie odbędzie się głosowanie. Nagrodzone zostaną trzy dzieła z największą liczbą głosów. Wyniki podane zostaną do 21 grudnia 2020 r.

fot. pixabay.com