Świętochłowice chcą powołać spółkę, która wybuduje nowe osiedla!

Najbliższy poniedziałek może być przełomowym dniem dla rozwoju mieszkalnictwa w Świętochłowicach. Oto bowiem podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, pod głosowanie poddana zostanie uchwała o utworzeniu nowej spółki - SIM Śląsk, do której nasze miasto wniesie swoje udziały.

Sim

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to alternatywa dla TBS, czyli popularnych Towarzystw Budownictwa Społecznego. Ich zadaniem jest budowa osiedli z mieszkaniami na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Inwestycje mają być realizowane przez gminy, przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości.

W Świętochłowicach spółka może docelowo wybudować kilka nowych osiedli mieszkaniowych, z których pierwsze powstanie w dzielnicy Zgoda przy ul. Śląskiej. Obszernie pisaliśmy o tym TUTAJ.

Nadzwyczajna sesja rozpocznie się o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54. Trzymamy kciuki za otwarte umysły i dobre głosowania naszych radnych. Liczymy, że troska o miasto tym razem nie przysporzy niepotrzebnych sporów, a projekt zostanie przegłosowany jednogłośnie. Podobne uchwały przyjęły już inne miasta, które wezmą udział w tym projekcie, tj. Zabrze, Tarnowskie Góry i Chorzów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Śląsk sp. z o.o.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinalizowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Zamknięcie sesji.

Fotografia kontekstowa.