Świętochłowice: Staw Kalina w końcu przestanie truć i śmierdzieć?

Blisko 8 mln zł zyskały Świętochłowice na oczyszczenie silnie skażonego chemikaliami stawu Kalina. Prezydent miasta, Daniel Beger i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali pod koniec minionego roku umowy na dotację i pożyczkę na remediację akwenu.

Staw kalina

Ponad 5 mln zł dotacji i 2,7 mln zł pożyczki – to pieniądze, które pomogą w oczyszczeniu stawu Kalina w Świętochłowicach. Dwie umowy w tej sprawie podpisali we wtorek, 29 grudnia, prezydent Świętochłowic Daniel Beger oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek.

- Rozbrojenie tej ekologicznej bomby, jaką jest staw Kalina, to jeden z najważniejszych celów, które wyznaczyłem sobie do osiągnięcia jako prezydent Świętochłowic – podkreślił Daniel Beger.

Szacowany koszt remediacji świętochłowickiego stawu Kalina, czyli usunięcia zalegających tam zanieczyszczeń, to koszt ponad 60 mln zł. Miasto ma zapewnione finansowanie realizacji projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Sprawa stawu Kalina to temat, który ciągnie się od wielu lat. Wiele razy przekładana była realizacja tego przedsięwzięcia. My też jako WFOŚiGW wydłużaliśmy terminy. I dopiero pan prezydent Beger rozpoczął z całym impetem realizację tej inwestycji – powiedział prezes WFOŚiGW, Tomasz Bednarek.

Staw Kalina ma być oczyszczony do sierpnia 2023 r.

W styczniu 2020 r. władze Świętochłowic zawarły umowę z wykonawcą na realizację projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.
W ramach planowanych prac usunięte i zneutralizowane zostaną odpady zalegające na dnie stawu, co umożliwi przywrócenie biologicznej aktywności w jego wodach. W okolicach stawu powstanie miejsce rekreacji dla mieszkańców. Docelowo utworzone tam będą m.in. sztuczna wyspa, plac zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tera wokół stawu zostanie wyposażony w elementy małej architektury, takie jak: ławki, stoliki, kosze na śmieci i latarnie.

Prace przy remediacji stawu Kalina mają się rozpocząć w lipcu tego roku, a ich zakończenie planowane jest na sierpień 2023 r.