Świętochłowice w rankingach. Jest duży progres w ważnym zestawieniu!

Niedawno informowaliśmy o pozytywnej tendencji dotyczącej obecności miasta Świętochłowice w różnego rodzaju rankingach. Zadaliśmy wówczas pytanie: czy będzie jeszcze lepiej? Dziś mamy wielce obiecującą odpowiedź na to pytanie, bo Świętochłowice zrobiły ogromny progres w jednym z ważnych zestawień samorządowych.

Panorama Świętochłowic

To Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2020 rok, powstały przy okazji VI Europejskiego Kongresu Samorządów. Świętochłowice, jako miasto na prawach powiatu kategoryzowane jest właśnie w puli takich miast, których przypomnijmy - w Polsce jest sześćdziesiąt sześć.

W najnowszym zestawieniu nie zajmujemy jednych z ostatnich pozycji, nie jesteśmy nawet w ostatniej dziesiątce, ale w połowie tego zestawienia. Świętochłowice zajęły wysokie, 35 miejsce, wyprzedzając m.in. naszych sąsiadów z Chorzowa, Bytomia, czy pobliskiego Zabrza. Miasto Świętochłowice zanotowało awans aż o 20 miejsc, bowiem rok wcześniej zajmowało w nim dopiero 55 pozycję.

Wyznacznikiem rankingu są kryteria kryteria oceny bazujące na siedmiu najważniejszych wskaźnikach ekonomicznych:

  • udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
  • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
  • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
  • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
  • udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń;
  • relacja zobowiązań do dochodów ogółem;
  • udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących).

Co najważniejsze, region śląski w tym rankingu wyszedł bardzo dobrze. Drugie miejsce zajęły w nim Tychy, trzecie - Gliwice, szóste - Katowice, a dziewiąte Sosnowiec. To pokazuje dynamikę zmian w sektorach ekonomicznych Śląska. Jesteśmy pod tym względem w krajowej czołówce.

Link do całego rankingu: http://www.forum-ekonomiczne.p...