Świętochłowicki MPGL remontuje klatki schodowe

Do końca roku w 20 budynkach komunalnych w Świętochłowicach wyremontowane zostaną klatki schodowe. To tylko część programu mieszkaniowego, który obejmuje modernizację 100 budynków w naszym mieście.

Remont klatek

- Klatka schodowa to jest wizytówka każdego budynku. Zazwyczaj te klatki schodowe w budynkach komunalnych są w takim stanie, który pozostawia sporo do życzenia. W programie mieszkaniowym przyjęliśmy, że będziemy sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych spółki i miasta, rewitalizować całe budynki. Zaczynamy jednak od tej wizytówki, czyli od klatki schodowej – mówił Tomasz Lemański, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach.

Do końca roku wyremontowanych zostanie 20 klatek schodowych

Do końca roku mają być wyremontowane klatki schodowe w 20 budynkach komunalnych. Po raz pierwszy świętochłowicki MPGL zlecił część tych prac, w ramach przetargu, firmom zewnętrznym. To ma przyspieszyć prace, a koszt zleconego remontu 9 klatek to 180 tys. zł. Ekipa remontowa z Centrum Integracji Społecznej wyremontuje kolejne 5 klatek, pozostałymi zajmą się pracownicy MPGL-u.

Przygotowany w Świętochłowicach plan obejmuje znacznie szerszy zakres prac. Do końca 2023 r. wyremontowanych ma być 100 budynków komunalnych.

https://www.youtube.com/watch?v=FSTl7OI8DmE