Świętochłowicki OPS przyjmuje zgłoszenia do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach poszukuje osób na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej oraz osób, które chcą skorzystać z usług takiego asystenta.

Wozek

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” realizowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Osobisty asystent ma wspierać osobę niepełnosprawną w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Nie mogą to być jednak członkowie rodziny i opiekunowie prawni uczestnika programu oraz osoby zamieszkujące razem z nim.

Usługi asystenta mogą być świadczone 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 22.00. Limit godzin na jednego uczestnika programu wynosi 30 w ciągu miesiąca. W tych samych godzinach nie mogą też być świadczone inne usługi opiekuńcze. Osoba niepełnosprawna, bez względu na sytuację materialną, za udział w programie nie ponosi żadnych kosztów.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 35. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 770 91 95.

fot. pixabay.com