Świętochłowickie kluby sportowe mogą otrzymać pieniądze od rządu!

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym naboru wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. 24 lutego o godz. 16.00 w sali kominkowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach odbędzie się w tej sprawie specjalnie zwołane spotkanie.

Klub 2


Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył w tym roku na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł. Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać mailem do Urzędu Miejskiego.

Do głównych celów programu należą:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
  • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania wynosi:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
  • zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wnioskowania znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem: https://swietochlowice.pl/wiadomosci/urzad/spotkanie-dotyczace-rzadowego-programu-klub-2021/