Świętochłowickie kluby sportowe mogą otrzymać pieniądze od rządu!

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym naboru wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. 24 lutego o godz. 16.00 w sali kominkowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach odbędzie się w tej sprawie specjalnie zwołane spotkanie.

Klub 2


Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył w tym roku na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł. Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać mailem do Urzędu Miejskiego.

Do głównych celów programu należą:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
  • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania wynosi:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
  • zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wnioskowania znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem: https://swietochlowice.pl/wiadomosci/urzad/spotkanie-dotyczace-rzadowego-programu-klub-2021/

czytaj więcej:

Wegiel

Rusza składanie wniosków na zakup węgla w tańszych cenach

1 platnik 37032929 Easy Resize com

ZUS przejmuje obsługę świadczeń 500+

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Senior

Kolejne rządowe pieniądze dla Świętochłowic. To...

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Ssssss

Duże pieniądze dla Świętochłowic na likwidację...