Co powinno być w zabytkowym budynku w Lipinach? Mieszkańcy Świętochłowic zagłosowali

Lipiny

Władze miasta Świętochłowice chcą przywrócić użyteczność zabytkowemu budynkowi przy ul. dr. Bukowego 17 w Lipinach. Znamy wyniki konsultacji z mieszkańcami, jakie odbyły się niedawno z inicjatywy prezydenta miasta.

Na początku marca prezydent Beger ogłosił w sprawie tego zabytku rodzaj konsultacji z mieszkańcami. Chciał dowiedzieć się, jak postrzegają przyszłość tego budynku, a możliwości jego wykorzystania w przyszłości jest wiele. To m.in. zachowanie funkcji szkoły, przeznaczenie go na cele mieszkaniowe lub instytucjonalne. Rozważano nawet sprzedaż lub wyburzenie budynku, bo i takie głosy mieszkańców się pojawiały.

Okazuje się, że mieszkańcy, podobnie jak władze miasta, chcieliby zachować ten budynek. Aż 247 osób wzięło udział w ankiecie, która miała pokazać kierunki, w których można by planować odtworzenie użyteczności zabytku. Zgodnie z przewidywaniami, zdecydowana większość myśli o przywróceniu w działalności szkolnej - tak wypowiedziało się aż 28% uczestników sondy. Niewiele mniej, bo 27,5 % widziałoby tam raczej funkcje publiczne, jako siedzibę jakiejś instytucji. Ponad 15% respondentów wskazało, że budynek mógłby być wykorzystany na cele mieszkaniowe. Co dziwi jednak - aż 7%, co w przeliczeniu daje 17 osób, chciałoby, aby ten cenny obiekt został wyburzony. Czy jednak nie byłaby to pochopna decyzja?

Przypomnijmy, że okazały trzypiętrowy gmach został zbudowany w latach 1904-1906 jako siedziba Szkoły Ludowej nr IV. Uroczystość poświęcenia odbyła się 3 stycznia 1907 r. Po 1951 r. zmieniono nazwę na Szkoła Podstawowa nr 14, w latach 1977-1994 mieściło się tu Liceum Medyczne, potem Liceum Ekonomiczne i od 2003 r. Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych. W 2013 r. budynek stał się siedzibą Domu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Ta działalność została jednak zakończona, w 2016 roku wypowiedziano umowę najmu i od tej pory obiekt stoi pusty i niszczeje. Budynek ma wielką wartość historyczną, związany jest bowiem z Powstaniami Śląskimi.

Ankieta prowadzona była od 3 do 14 marca 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach: