Szkoła Podstawowa nr 2 stawia na angielski. Zobacz, co przygotowali dla 6-klasistów

Sp2

Od września br. świętochłowicka Szkoła Podstawowa nr 2 planuje uruchomienie klasy siódmej dwujęzycznej. Oprócz dodatkowych trzech godzin języka angielskiego, uczniowie będą realizować elementy wybranych przedmiotów w języku obcym.

Przedmioty, na których lekcjach będzie można swobodnie rozmawiać po angielsku to historia, geografia i wychowanie fizyczne. Planowane jest także realizowanie projektów, w ramach programu Etwinning, oraz, w miarę pandemicznych możliwości, zorganizowanie wymiany uczniowskiej i wycieczek do krajów anglojęzycznych.

- Szkoła ubiega się o objęcie nowej klasy patronatem przez Uniwersytet Śląski, co stworzyłoby możliwość nawiązania kontaktu z zagranicznymi studentami wydziału filologicznego, oraz uczestnictwa w otwartych zajęciach i wykładach, organizowanych na Uniwersytecie – tłumaczy dyrektor SP2, pan Marek Reich. - Uczenie się w klasie dwujęzycznej to odejście od stereotypowej nauki, która kończy się na zamknięciu po lekcji podręcznika, tylko ciągły kontakt z żywym językiem, kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych – dodaje pan dyrektor.

Absolwenci "dwójki" będą mieli szansę kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach.

- Zakładamy współpracę z uczniami klasy dwujęzycznej i realizowanie wspólnych, ciekawych projektów – wspomina dyrektor Reich. - Zapraszamy wszystkich chętnych szóstoklasistów, nie należy się obawiać, pamiętajmy, że dobra znajomość języka obcego to przepustka do lepszej przyszłości – podkreśla pan dyrektor.

Chętni do nauki w klasie dwujęzycznej muszą do 7 maja 2021 złożyć stosowne dokumenty w sekretariacie szkoły, a 11 maja przystąpić do testu kompetencji językowych.

Fot. UM Świętochłowice