Szpital w Piaśnikach w czasie III fali epidemii. Coraz więcej łóżek covidowych

Swietochlowice szpital

Szpital Powiatowy w Piaśnikach, jako placówka "covidowa" jest zobowiązany do zapewnienia na czas wzmożonej liczby zachorowań znacznej liczby dostępnych łóżek. Tak jest i tym razem, docelowo szpital w celu leczenia COVID-19 ma dysponować aż 70 łóżkami, zaś 50 z nich zostało już wcześniej zadysponowanych. To decyzje odgórne pochodzące wprost z Ministerstwa Zdrowia, na które nie ma wpływu lokalny samorząd.

Świętochłowicki magistrat przypomina, że zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, świętochłowicki ZOZ jest jednym ze szpitali, które od jesieni leczą pacjentów zakażonych koronawirusem.

Do ich potrzeb dostosowane zostały oddziały:

  • neurologii,
  • chorób wewnętrznych,
  • chirurgii ogólnej i krótkoterminowej,
  • otolaryngologii.

Hybrydowy model działania pozwolił na zachowanie w tym okresie ciągłości pracy części oddziałów i komórek szpitala – przyjmowane były m.in. porody w oddziale ginekologiczno-położniczym, ponadto w normalnym trybie pracowały też oddziały rehabilitacji, pediatrii i patologii noworodka, neonatologii, terapii uzależnienia od alkoholu, a także przez większość czasu – oddział psychiatrii. Przez cały okres pandemii bez zakłóceń funkcjonuje też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Pacjenci mogą również odwiedzać poradnie przyszpitalne.

Kilka dni temu ukazał się komunikat szpitala, szczegółowo opisujący dostępne obecnie możliwości leczenia, czy chociażby odbywania porodów. Warto te informacje znać zawczasu, nie wiadomo bowiem jak długo będzie utrzymywać się obecny kryzys związany z III falą pandemii. Szpital informuje:

Szanowni Pacjenci, mimo konieczności zapewnienia łącznie 70 miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem, nadal...

Opublikowany przez ZOZ Świętochłowice Czwartek, 18 marca 2021