Szykują się duże zmiany w Ochotniczej Straży Pożarnej. To będzie dotyczyło także Świętochłowic

Osp

Pod koniec kwietnia pojawiła się propozycja ustawy regulującej działania OSP. Pomysł wywołał spore kontrowersje wśród strażaków ochotników. Aktualnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

Nowe rozwiązania dla Ochotniczej Straży Pożarnej

29 kwietnia odbyła się konferencja z udziałem szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, sekretarza stanu w MSWiA Macieja Wąsika oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka. Spotkanie dotyczyło projektu ustawy dotyczącej OSP.

- Ten projekt ustawy dedykujemy wszystkim druhnom i druhom, którzy na co dzień są gotowi walczyć z zagrożeniami i dbać o bezpieczeństwo swoich sąsiadów - mówił minister Mariusz Kamiński. - To ruch zorganizowany wokół bardzo realnego problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom. Przetrwał czasy komunizmu i jest niezwykle głęboko zakorzeniony w lokalnych społecznościach - dodał.

W praktyce ustawa wprowadza całkiem sporo zmian. Każdy druh, który przechodzi na emeryturę oraz czynnie przesłużył 25 lat w OSP, otrzyma 1/14 najniższego wynagrodzenia jako miesięczny dodatek emerytalny. Zostanie również uregulowana kwestia świadczeń za udział w akcjach ratowniczych (zwolnienia z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowania i ekwiwalenty). W każdej komendzie wojewódzkiej PSP pojawi się też zastępca komendanta, który będzie nadzorował i koordynował sprawy związane z OSP.

Co więcej, na podstawie legitymacji służbowych druhowie i druhny będą mogli skorzystać z sytemu zniżek (podobnie jak w przypadku Karty Dużej Rodziny). W projekcie pojawia się także zapis o odznace „Świętego Floriana, za zasługi dla społeczności lokalnej”, a także Krzyża św. Floriana dla szczególnie zasłużonych wolontariuszy.

- W żadnym kraju na świecie nie ma analogicznego, oddolnego ruchu wspieranego przez państwo. OSP to ewenement światowy, z którego jesteśmy dumni - podkreślał minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

djembed

Strażacy zaniepokojeni

Wśród członków OSP w całym kraju zawrzało. Wśród punktów nowej ustawy znajduje się także propozycja interpretowana, jakoby w akcjach ratunkowych mogły brać udział jedynie te jednostki, które przekształcą się w grupy ratowniczo-gaśnicze (JRG OSP). To z kolei oznaczałoby, że ich członkowie staną się raczej ratownikami niż strażakami. Dla wielu druhów to duży cios. Tylko JRG będą mogły liczyć na finansowe wsparcie państwa. Pozostałe jednostki stałyby się stowarzyszeniami i będą mogły prowadzić działalność... edukacyjną.

Dodatkowo strażacy zastanawiają się, czy musieliby pokryć koszty szkoleń z własnej kieszeni lub poprosić o wsparcie samorządy, te jednak nie zawsze są w stanie sobie na to pozwolić. Wolontariusze obawiają się także, czy po nowelizacji MSWiA nie zakaże im nosić mundurów galowych.

Ministerstwo odpowiada

W związku z coraz większa ilością wątpliwości, a nawet zapowiedziami strajków, MSWiA opublikowało oficjalny komunikat w tej sprawie.

Informujemy, że są już pierwsze efekty dialogu i propozycje korekt do dokumentu, m.in.

- zapisanie wprost w ustawie, że OSP jest formacją mundurową. Rozwieje to obawy w zakresie mundurów. Wyjaśniamy, że aktualny projekt ustawy nie przewiduje odbierania prawa do noszenia mundurów wyjściowych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych;

- dodanie wprost słowa BEZPŁATNIE do artykułu regulującego tematykę szkoleń strażaków OSP. Niemniej wyjaśniamy, że już w obecnym kształcie projektu ustawy, z art. 27 ust. 2 wynika, że szkolenie pokrywane będzie z budżetu państwa;

- rozważenie określenia strażak/ratownik lub innej formy. Podkreślamy, że nie jest intencją ustawy odbieranie tytułu „strażaka” członkom OSP. Jedynym założeniem było i jest dostosowanie nazwy do aktualnych zadań. Obecnie członkowie OSP nie zajmują się już tylko pożarami, ale realizują również inne zadania z zakresu ratownictwa. Warto dodać, że obecna Ustawa o ochronie przeciwpożarowej używa sformułowania „Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych”. Tak więc projektowaną ustawą o OSP nikt nie odbiera określenia „strażak” członkom OSP, bowiem określenie to było i będzie zawsze używane potocznie, a nie z mocy prawa;

- w kwestii wprowadzenia JRG OSP ideą było, aby podkreślić profesjonalizm tych jednostek. W wyniku zgłoszonych uwag, rozważana jest możliwość pozostawienia jednostek operacyjno - technicznych ( JOT ).

Aktualnie wciąż trwają konsultacje społeczne z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej.

fot. OSP Świętochłowice