GZM

Gzm przejscie wybr 1 192010802

Idzie nowe. Wdrażanie systemu Transport GZM 

To już pewne. 28 września pasażerowie podróżujący po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pożegnają system ŚKUP. Znajdujące się w nim dane zostaną przeniesione do systemu Transport GZM. W związku z tym stopniowo, odpowiednio wcześniej, GZM wyłącza kolejne funkcjonalności w dotychczasowym systemie.