Tak zmieni się średnicówka i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Świętochłowicki magistrat przygotował specjalny materiał wideo, w którym szczegółowo informuje mieszkańców o jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w historii naszego miasta.

Dts

Prezydent Świętochłowic podpisał 22 kwietnia br. umowę z wykonawcą jednej z największych miejskich inwestycji drogowych ostatnich lat. Już za 18 miesięcy zostanie oddana do użytku przebudowana ul. Przemysłowa, która zostanie połączona z drogą wojewódzką DW902 (DTŚ).

Dzięki tej kluczowej drogowej inwestycji zostanie także odciążona ulica Bytomska. Całość tego zadania zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych. Ponad 10 mln zł władze Świętochłowic pozyskały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kolejne 14 mln zł miasto otrzymało w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- W ramach tego zadania będzie zrealizowana dodatkowa infrastruktura - polegająca na wybudowaniu kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, jak i oświetlenia, które ma wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo przyszłych użytkowników tego terenu - informuje Michał Staszewski, wiceprezes firmy DROGOPOL

Przebudowa ul. Przemysłowej będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”, a na całość zadania firma DROGOPOL ma 18 miesięcy. Inwestycja powinna więc być gotowa w październiku 2023 r.