Trwa budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zobacz, gdzie powstanie!

Pszok

W Świętochłowicach gospodarkę odpadami prowadzi się racjonalnie. Między innymi dlatego powstanie wkrótce nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Znajdzie swoje miejsce w dzielnicy Centrum, na nieużytkach przy ul. Szpitalnej.

Prace budowlane już się rozpoczęły, planowany termin ich zakończenia to maj 2021 roku. Jak informuje świętochłowicki magistrat, przetarg wygrała w styczniu 2021 r. firma PPUH Hydrobud z Chorzowa.

- W ramach prac budowlanych wykonano już przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, które będą odprowadzać wody opadowe z terenu utwardzonego poprzez separatory do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Instalacja wodno-kanalizacyjna będzie służyła również do rozprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z kontenera socjalno-biurowego. Przy wjeździe do punktu wygospodarowane zostały także dodatkowe miejsca parkingowe - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Podobny punkt funkcjonuje już na składowisku odpadów na Zgodzie, zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jednak odległość jaką do tego miejsca mają mieszkańcy innych dzielnic jest duża, stąd decyzję o budowie nowego PSZOK-u podjęto właśnie uwzględniając lokalizację w centrum. Po jego otwarciu miasto Świętochłowice przeprowadzi kampanię informacyjną dla mieszkańców. W mieście funkcjonuje także mobilna wersja PSZOK – raz w miesiącu odpady problemowe można dostarczać do samochodu, który specjalnie w tym celu przyjeżdża wg harmonogramu do poszczególnych dzielnic miasta.

Czym jest PSZOK?

To miejsce odbioru, a nie składowania. Odpady, które tam trafią, będą regularnie z tego miejsca odbierane i transportowane do miejsc ich utylizacji.

Czego tam nie dostarczymy?

PSZOK to miejsce, w którym nie ma możliwości pozostawienia np. odpadów o uciążliwym zapachu. Nie jest to wysypisko śmieci.

Jakie odpady będzie można tam dostarczyć zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku?

 • szkło,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metale,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

Foto i infografika: Urząd Miejski w Świętochłowicach