Trzy warianty zakończenia rozgrywek

Zaostrzone przepisy związane z walką z pandemią korona wirusa sprawiły, że piłkarze, podobnie jak większość z nas poddani są przymusowej kwarantannie. O wznowieniu, a w niższych klasach rozgrywkowych, rozpoczęciu rundy wiosennej nie ma co marzyć. Władze piłkarskie zastanawiają się, co z tym fantem zrobić. Są różne koncepcje, a za jedną z nich opowiada się Śląski Związek Piłki Nożnej, którego prezes Henryk Kula poinformował, że śląskie kluby przychylają się do wariantu zakończenia rozgrywek z awansami i bez spadków.

Pilki

Fragment wydanego oświadczenia prezentujemy poniżej:

„Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym, tj. 02.04.2020 r. odbyła się wideokonferencja z Prezesami Podokręgów Śląskiego ZPN, której tematem były rozgrywki prowadzone przez Śląski Związek Piłki Nożnej w sezonie piłkarskim 2019/2020. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji z klubami Śląskiego ZPN i pozostałymi 15 Związkami Wojewódzkimi, postanowiono na tym etapie nie kończyć sezonu piłkarskiego, a obecny czas wykorzystać w celu wypracowania wspólnego stanowiska przez wszystkie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.

Rozpatrywano 3 warianty zakończenia rozgrywek:
1. Anulowanie rozgrywek
2. Zakończenie rozgrywek z awansami i spadkami
3. Zakończenie rozgrywek z awansami bez spadków

Po analizie przeprowadzonych konsultacji - Śląskie kluby przychylają się do wariantu nr 3. Śląski ZPN będzie rekomendował powyższy wariant na spotkaniach z pozostałymi Związkami Wojewódzkimi. Ostateczna decyzja w sprawie sposobu zakończenia rozgrywek zostanie podjęta na podstawie uchwały PZPN, w której mają zostać wprowadzone rozwiązania dotyczące wszystkich Związków Wojewódzkich”.