Uchwała budżetowa Świętochłowic na 2020 r. jest ważna

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oceniło, że usunięto istotne naruszenia w uchwale budżetowej Świętochłowic na 2020 r - w związku z tym uchwała pozostaje w obrocie prawnym.

Swiony um

Prezydent Beger: Mam dobre wieści dla naszego miasta

W Świętochłowicach odetchnęli z ulgą, RIO wydała pozytywną dla władz miasta opinię.

- W tym trudnym czasie mam też dobre wieści dla naszego miasta – napisał prezydent Świętochłowic, Daniel Beger.

W styczniu kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło „istotne naruszenie prawa” w uchwale budżetowej Świętochłowic na 2020 r i nakazał zmianę uchwały. Unieważniła też Wieloletnią Prognozę Finansową miasta. RIO oceniła wtedy, że oba dokumenty są nierealne do spełnienia. Zmiany wprowadzone przez świętochłowicką Radę Miasta w lutym zostały ocenione pozytywnie.

RIO: Uchwała budżetowa Świętochłowic pozostaje w obrocie prawnym

- Kolegium Izby oceniło, że spełniony został nakaz (...) co do usunięcia istotnego naruszenia prawa w uchwale budżetowej miasta. Natomiast w przypadku uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031 Kolegium Izby nie stwierdziło w niej naruszenia prawa. W związku z tym obie uchwały pozostają w obrocie prawnym – czytamy w informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Prezydent Świętochłowic podkreślił, że przed miastem kolejne wyzwania – tym razem związane z koronawirusem, który – jak stwierdził Daniel Beger- poprzewraca budżety wszystkich miast.