Urząd Miejski w Świętochłowicach znów zamknięty dla mieszkańców!

Rośnie liczba nowych zachorowań na COVID-19, więc Urząd Miejski w Świętochłowicach znów ogranicza działalność. Od wtorku, 13 października, świętochłowicki ratusz będzie zamknięty dla mieszkańców.

Umswiony22

Choć urzędnicy ze Świętochłowic nadal będą pracować, to sprawy urzędowe będą załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną i elektroniczną.

- W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu – informuje świętochłowicki magistrat.

Tak jak przy poprzednich ograniczeniach obok głównego wejścia do Urzędu Miejskiego wystawiona będzie skrzynka na korespondencję. Wydział Komunikacji, będzie wydawał dokumenty i tablice rejestracyjne tylnym wejściem (przy Straży Miejskiej).

Wykaz telefonów i adresów e-mail do wydziałów i biur Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
32 3491-890
agp@swietochlowice.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
32 3491-961
bzk@swietochlowice.pl

Wydział Dialogu i Aktywizacji Społecznej
32 3491-836
das@swietochlowice.pl

Wydział Finansowy
32 3491-861
fn@swietochlowice.pl

Referat Podatków i Egzekucji Administracyjnej
32 3491-866
pe@swietochlowice.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
32 3491-921 lub 32 3491-925
gk@swietochlowice.pl

Wydział Informatyki
32 3491-853
inf@swietochlowice.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
32 3491-901
in@swietochlowice.pl

Wydział Komunikacji
32 3491-913
ko@swietochlowice.pl

Wydział Mienia Komunalnego
32 3491-934
mk@swietochlowice.pl

Wydział Organizacyjny
32 3491-848
or@swietochlowice.pl

Referat Kadr
32 3491-841
kadry@swietochlowice.pl

Zespół Radców Prawnych
32 3491-840
zrp@swietochlowice.pl

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej
32 3491 846
rps@swietochlowice.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
32 3491-871
so@swietochlowice.pl

Kancelaria Rady Miejskiej
32 3491 831
krm@swietochlowice.pl

Biuro Dróg i Mostów
32 3491-906
dm@swietochlowice.pl

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
32 3491-834
aw@swietochlowice.pl

Biuro Ekologii
32 3491-880
ego@swietochlowice.pl

Biuro Prasowe
32 3491-826
rzecznik@swietochlowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego
32 3491 -951 -953 -954 -955, 952-rejestracja urodzeń
usc@swietochlowice.pl

Straż Miejska
32 3491-971
sm@swietochlowice.pl