Umswiony22

Urząd Miejski w Świętochłowicach znów zamknięty dla mieszkańców!

Rośnie liczba nowych zachorowań na COVID-19, więc Urząd Miejski w Świętochłowicach znów ogranicza działalność. Od wtorku, 13 października, świętochłowicki ratusz będzie zamknięty dla mieszkańców.

Choć urzędnicy ze Świętochłowic nadal będą pracować, to sprawy urzędowe będą załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną i elektroniczną.

- W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu – informuje świętochłowicki magistrat.

Tak jak przy poprzednich ograniczeniach obok głównego wejścia do Urzędu Miejskiego wystawiona będzie skrzynka na korespondencję. Wydział Komunikacji, będzie wydawał dokumenty i tablice rejestracyjne tylnym wejściem (przy Straży Miejskiej).

Wykaz telefonów i adresów e-mail do wydziałów i biur Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
32 3491-890
agp@swietochlowice.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
32 3491-961
bzk@swietochlowice.pl

Wydział Dialogu i Aktywizacji Społecznej
32 3491-836
das@swietochlowice.pl

Wydział Finansowy
32 3491-861
fn@swietochlowice.pl

Referat Podatków i Egzekucji Administracyjnej
32 3491-866
pe@swietochlowice.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
32 3491-921 lub 32 3491-925
gk@swietochlowice.pl

Wydział Informatyki
32 3491-853
inf@swietochlowice.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
32 3491-901
in@swietochlowice.pl

Wydział Komunikacji
32 3491-913
ko@swietochlowice.pl

Wydział Mienia Komunalnego
32 3491-934
mk@swietochlowice.pl

Wydział Organizacyjny
32 3491-848
or@swietochlowice.pl

Referat Kadr
32 3491-841
kadry@swietochlowice.pl

Zespół Radców Prawnych
32 3491-840
zrp@swietochlowice.pl

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej
32 3491 846
rps@swietochlowice.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
32 3491-871
so@swietochlowice.pl

Kancelaria Rady Miejskiej
32 3491 831
krm@swietochlowice.pl

Biuro Dróg i Mostów
32 3491-906
dm@swietochlowice.pl

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
32 3491-834
aw@swietochlowice.pl

Biuro Ekologii
32 3491-880
ego@swietochlowice.pl

Biuro Prasowe
32 3491-826
rzecznik@swietochlowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego
32 3491 -951 -953 -954 -955, 952-rejestracja urodzeń
usc@swietochlowice.pl

Straż Miejska
32 3491-971
sm@swietochlowice.pl

czytaj dyskusję

czytaj więcej:Polecamy: