W Katowicach powstanie pierwszy Krajowy Showroom Innowacji IoT

W Katowicach powstanie Showroom Innowacji loT – pierwsza cyber-fizyczna przestrzeń, w której będą prezentowane polskie rozwiązania w obszarze IoT, że szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC.

Show room katowice

Katowice działają w zakresie wspierania nowych technologii na wielu obszarach. Od kilku lat w mieście rozwijane są rozwiązania z zakresu inteligentnych miast, takie jak Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, system informacji o jakości powietrza AWAIR, oświetlenie nadążne w parkach, czy rozwiązania w zakresie sharingu w usługach transportowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Showroom powstanie przy wsparciu miasta Katowice. W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są również członkowie Klastra oraz partnerzy z całej Polski. Warto podkreślić, że klaster zdobył polską nominację na Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) jako krajowy hub specjalizacyjny w zakresie IoT/ Smart City.

Cieszę się, że wynik krajowej preselekcji daje projektowi utworzenia w naszym mieście Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych szansę na ostateczne powodzenie na poziomie europejskim. Showroom jest jedną z propozycji, które pozwolą w atrakcyjny sposób prezentować najnowszą ofertę firm technologicznych, często skierowaną do samorządów. Taka inicjatywa stawia Katowice w pierwszym szeregu miast otwartych na współpracę z biznesem w ramach toczącej się rewolucji cyfrowej – dodaje Marcin Krupa.

Konsorcjum i jego partnerzy stworzą pierwszy cyber-fizyczny showroom technologii z zakresu IoT/Smart City. Z projektu będzie mógł korzystać nie tylko sektor loT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także samorządy i sektor MŚP, który dzięki niemu może zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi rozwiązaniami. Krajowy Showroom Innowacji IoT ma także na celu integrację firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia.

Współpraca między samorządami a MŚP w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań technologicznych, to klucz do sukcesu cyfryzacji Polski w najbliższych latach. Showroom jest nie tylko osiągnięciem Klastra SINOTAIC, ale też doskonałym przykładem, że realna współpraca i zaangażowanie partnerów przynosi korzyść dla wszystkich mówi Agnieszka Łasut, prezes zarządu koordynatora Klastra SINOTAIC.

Krajowy Showroom Innowacji IoT będzie przestrzenią cyber-fizyczną dostępną również zdalnie, w formie cyfrowej, co znacznie ułatwi dostęp do prezentowanych technologii i poszerzy dostępność prezentowanych rozwiązań zainteresowanym.