W Świętochłowicach ankieterzy zbadają poziom satysfakcji mieszkańców z działalności samorządu

To może być ankietowo - spisowa jesień w Świętochłowicach. Ciągle trwa powszechny spis ludności i mieszkań, którego zakończenie nastąpi z końcem września, tego samego miesiąca jednak w naszym mieście przeprowadzone zostanie inne - ważne badanie, dotyczące poziomu satysfakcji mieszkańców miasta z działalności samorządu. Badanie to ma również wskazać , jak mieszkańcy oceniają jakość życia w mieście.

Fot pixabay

Taką akcję przeprowadzą ankieterzy Instytutu Rozwoju Regionalnego "Silesia", organizacji, która powstała w kwietniu 2021 roku. Instytut skupia przedstawicieli różnych środowisk województwa śląskiego. Cele działalności tej organizacji, to m.in. promocja samorządności i aktywności społecznej, aktywizacja środowisk młodzieżowych i senioralnych, czy pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów w lokalnych społecznościach. Taki też jest cel samej ankiety, aby wyodrębnić problemy, jakie najczęściej wskażą mieszkańcy miasta, a następnie wyciągnąć z nich wnioski, na podstawie których powstać może specjalna strategia dla Świętochłowic.

Przedstawiciele instytutu nie ukrywają, że działania, jakie chcą w Świętochłowicach podjąć, mają wpłynąć na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa, które w sposób rzeczowy komunikuje się o tym, co ludzi boli, jakich chcą zmian, z czym się nie zgadzają, lub co oceniają negatywnie.

Już we wrześniu, do drzwi wielu mieszkańców Świętochłowic zapukają więc ankieterzy. Warto poświęcić im kilka minut, żeby mieć wpływ na poprawę jakości życia w Świętochłowicach w przyszłości.