W Świętochłowicach budują!

W tej chwili w Świętochłowicach prowadzonych jest wiele ważnych projektów inwestycyjnych, inne nie mniej istotne dla mieszkańców zostały już zrealizowane. Miasto zmienia się z miesiąca na miesiąc, a co najważniejsze dzieje się to za sprawą środków zewnętrznych.

W latach 2010-2013 miasto pozyskało z Unii Europejskiej 100 mln zł na projekty o wartości ok. 120 mln zł. Bruksela przyznała Świętochłowicom pieniądze m.in. na inwestycje, rekultywację terenów zielonych, pomoc bezrobotnym, poprawę infrastruktury oraz promocję inwestycyjną. Lista zakończonych, rozpoczętych i planowanych inwestycji jest naprawdę długa. W tym roku zakończą się trzy z nich. Latem doczekamy się otwarcia basenu ekologicznego na Skałce, jesienią zwiedzającym udostępnione zostanie Muzeum Powstań Śląskich, w tym samym czasie oddane zostaną też do użytku mieszkania komunalne.

Niecka basenowa już gotowa

Postęp prac na Skałce widać gołym okiem. Kilka miesięcy temu zniknęły z powierzchni ziemi stary basen i budynek filtrowni. W tej chwili krajobraz zmienił się nie poznania. Zupełnie gotowa jest już niecka basenu ekologicznego. Jego wyjątkowość będzie polegała na tym, że wodę będą filtrowały rośliny, specjalnie dobrana mieszanka kruszyw oraz przyjazne dla człowieka bakterie, umieszczone w oddzielnej niecce. Woda za pomocą systemu drenaży będzie przenikała do tego biologicznego filtra i oczyszczona wróci do części przeznaczonej do pływania.

Wyrastają też mury wielofunkcyjnego budynku, w którym zlokalizowane będą boiska do gry w squash’a, sale do zajęć fitness, kawiarnia oraz zaplecze szatniowo – sanitarne. Warunki atmosferyczne sprzyjają budowlańcom i za kilka miesięcy budynek o sporej kubaturze powinien być gotowy. Kompleks rekreacyjny docelowo uatrakcyjnią park linowy i ścieżka edukacyjna. Całość inwestycji zamknie się w kwocie 15,4 mln zł, z czego 10,8 mln zł pokrytych zostanie z niskooprocentowanej pożyczki Jessica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Odzyskał blask sprzed wieku

Z tygodnia na tydzień zmienia oblicze również zabytkowy budynek przy ul. Polaka 1. Jesienią tego roku zostanie tu otwarte Muzeum Powstań Śląskich. Obiekt, który przez 13 lat stał pusty, odzyskuje dawny blask w dużej mierze dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Całkowity koszt jego remontu i przebudowy wynosi 9,3 mln zł. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 7,8 mln zł. z funduszy pochodzących z Brukseli.

- Do tej pory w budynku wyremontowaliśmy dach, wymieniliśmy stropy, wstawiliśmy okna i zainstalowaliśmy szyb windowy. Kończymy właśnie montowanie instalacji, choć niektóre jak ta centralnego ogrzewania jest już gotowa Obecnie tynkujemy wnętrze obiektu, kładziemy posadzki i wykańczamy schody. Pomieszczenia piwniczne są już niemal gotowe, kończymy ich wyposażanie. Roboty związane z modernizacją budynku powinny zakończyć się w czerwcu. Przez ostatnie tygodnie będziemy je prowadzić równocześnie z firmą montującą ekspozycję, prace muszą bowiem zostać skoordynowane – mówi kierownik budowy Marek Rotkegel.

Ostatnim etapem budowy Muzeum Powstań Śląskich będzie rzeczywiście montowanie interaktywnej i w pełni nowoczesnej ekspozycji, dzięki której świętochłowickie muzeum stanie się jedną z najnowocześniejszych placówek muzealnych w kraju. Projekt i wykonanie ekspozycji będzie kosztowało miasto 4,3 mln zł. Na ten cel miasto pozyskało już kilkaset tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mieszkania dla świętochłowiczan

W budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 10 trwają prace modernizacyjne związane z adaptacją obiektu na blok mieszkalny. Powstanie w nim 25 mieszkań komunalnych o powierzchni od 28 do 51 m kw.
- Zakończyły się już prace rozbiórkowe i wyburzeniowe. W tej chwili wstawiane są okna. Odkryliśmy też stropy i widać, że w dużej mierze muszą być wymienione. Nic w tym dziwnego, bo mamy do czynienia z zabytkowym, ponad stuletnim budynkiem - mówi Władysław Łuszcz z Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego Probudrem.
Warto przypomnieć, że całkowity koszt realizacji tej inwestycji, która ma zakończyć się jesienią tego roku, wyniesie 1,75 mln zł. Kwota ta nie w pełni obciąży jednak budżet miasta. Na inwestycję Świętochłowice otrzymają środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie to jest bezzwrotne, ale zgodnie z zasadami jego udzielania, miasto jest zobowiązane do utworzenia 25 lokali socjalnych.
(er)

czytaj więcej:

92c3523de61d06eebdc515f2babb64b9 XL

Rekordowe zainteresowanie dotacjami na wymianę...

68497d6cb194485d2759fde9466457b7 XL

Fashion Inside 2018

D521b3285331148964fc0a459a826ae3 XL

Zgłoś się na konkurs i wygraj wyjazd do Brukseli.

F9bbdeb62248e2fc4418a6935e64cf4c XL

Wakacyjne przestrogi policji

5fd45095a868b007b05013834dba7a95 XL

Święto Diakonii i wystawa w Muzeum

7539a1b30386b8951ffea14c91e802dc XL

Kto widział Mateusza!

Bc5983b67a44bcede801e2ff363b54e0 XL

Koncert Wiedeński