Więcej programów gwarantuje większą skuteczność w walce ze smogiem

Rozmowa z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

34649abc993982b197aa9a6210af69ed XL

- Pół roku temu został uruchomiony rządowy program „Czyste powietrze”. Czas na pierwsze podsumowania.

- Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Okazuje się, że wiele osób od dawna zastanawiało się nad ociepleniem domu lub zmianą źródła ciepła, ale nie miało na to środków. Program „Czyste powietrze” umożliwia realizację tych planów. Liczby mówią same za siebie. W województwie śląskim mieszkańcy zawnioskowali dotychczas o ponad 54 mln zł dotacji. Do końca grudnia wpłynęło aż 3626 wniosków.

- Nic dziwnego, bo WFOŚiGW w Katowicach prowadził intensywną kampanię informacyjną na rzecz „Czystego powietrza”.

- Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyli setki spotkań, podczas których informowali mieszkańców, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dotację lub pożyczkę na termomodernizację, wymianę kotłów grzewczych czy montaż ogniw fotowoltaicznych. W planach są kolejne spotkania informacyjne. Intencją rządu jest, aby z programu korzystało jak najwięcej ludzi.

- Pewien niepokój wzbudziła informacja z początku stycznia o czasowym zawieszeniu naboru wniosków.

- Nie ma w tym nic niepokojącego. Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. Chodzi o to, że weszła w życie ustawa wprowadzająca termomodernizacyjną ulgę podatkową. Musimy po prostu dostosować „Czyste powietrze” do nowych przepisów finansowych.

- „Czyste powietrze” jest dedykowane właścicielom domów jednorodzinnych. Czy planowane są programy, które objęłyby komunalne budynki mieszkalne?

- Mam dobre informacje dla samorządów. W ramach działania 1.7 POIS mamy dostępną jeszcze dużą pulę środków. To około pół miliarda złotych które są przeznaczone na szeroko rozumianą walkę ze smogiem w tym na termomodernizacje budynków wielorodzinnych, rozbudowę/modernizacje sieci ciepłowniczej oraz na wysokosprawną kogeneracje. Aktualnie trwają rozmowy aby działaniu 1.7.1 rozszerzyć katalog beneficjentów o samorządy i umożliwić im wnioskowanie o środki na termomodernizację budynków komunalnych. Szczegóły powinniśmy poznać jeszcze w tym kwartale.

- Smog stał się ostatnio bardzo „modny” w mediach odsuwając na dalszy plan inne środowiskowe problemy naszego regionu, ale one przecież nie znikły?

- Nie znikły i szybko nie znikną, ale coraz lepiej sobie z nimi radzimy. WFOŚiGW w Katowicach finansuje wiele projektów związanych, m.in. z odpadami, kanalizacją, edukacją ekologiczną. Nie ulega natomiast wątpliwości, że smog stał się problemem numer jeden i bardzo dobrze, że w jego nagłaśnianie angażują się media, choć wolałbym nie nazywać tego „modą”, lecz troską o życie i zdrowie mieszkańców.

- Oprócz funduszy środowiskowych swoje programy walki ze smogiem realizują także władze województwa, samorządy lokalne…

- One nie są konkurencją, lecz skutecznym uzupełnieniem „Czystego powietrza”. Bardzo dobrze, że jest wiele programów walki ze smogiem, realizowanych na różnych szczeblach władzy. Działa tutaj efekt synergii. Więcej programów gwarantuje większa skuteczność. Na uwagę zasługuje coraz większe zaangażowanie samorządów, bo dzięki temu troska o czyste powietrze staje się ważnym czynnikiem integrującym życie lokalnych społeczności.

- WFOŚiGW daje wielkie pieniądze na cywilizacyjne projekty, ale finansuje także „zielone pracownie” w szkołach. Które zadania są ważniejsze?

- Pieniądze nie są jedynym kryterium użyteczności i wagi naszych programów. W porównaniu z dużymi inwestycjami środowiskowymi, na „zielone pracownie” wydajemy mniej środków, ale jest to bardzo ciekawy projekt z ważną, edukacyjną misją. Pobudzamy w nim kreatywność nauczycieli i uczniów. Dzięki „zielonym pracowniom” chcemy przekonać młodzież, że wiedza i troska o środowisko jest nie tylko szkolnym obowiązkiem, ale także sposobem na aktywne, odpowiedzialne życie.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jerzy Filar