Wisła Kraków Sp. z o.o. właścicielem nieruchomości w Świętochłowicach

Ulice Bytomska 35 i 35a posiadają nowego właściciela. W przetargu wygrał zarządca nieruchomości Wisła Kraków Sp. z o.o.

Swietochlowice bytomska

Na początku grudnia w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przeprowadzono pierwszy ustny nieograniczony przetarg, który dotyczył „nieruchomości zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem kamienicy (wyłączonym z eksploatacji), o pow. zabudowy 412 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 121 m2, stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 35, 35a, na którą składa się działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 4341 o powierzchni 1 594,00 m2, zapisana w księdze wieczystej KW nr KA1C/00008502/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza do tego przetargu wynosiła 250 tysięcy złotych netto. Cena, która została osiągnięta wyniosła ostatecznie 375 tysięcy złotych netto.

Jak informuje Urząd Miasta Świętochłowice, do przetargu dopuszczono osiem podmiotów (osoby fizyczne i prawne). Wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie oraz spełniły wszystkie warunki, które były wymagane.

Nabywcą praw własności do wspomnianej nieruchomości została Wisła Kraków Sp. z o.o., która swoją siedzibę posiada w Krakowie. Jak informuje prezydent miasta Daniel Beger na swoim facebookowym profilu, będzie on informował mieszkańców Świętochłowic o planach spółki na bieżąco.

fot. google.pl