Wyniki egzaminów ósmoklasisty w Świętochłowicach znacznie lepsze niż rok temu

egzamin

Egzamin ten nazywany „małą maturą”, budzi strach w uczniach, daje także przepustkę do dalszego etapu edukacji. Tego egzaminu nie można nie zdać, jednak trzeba do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Jak kształtowały się w Świętochłowicach wyniki tego egzaminu na przestrzeni kilku lat? Oto małe podsumowanie

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Pisząc test, uczniowie muszą przystąpić do trzech przedmiotów takich jak: język polski, matematyka i język obcy.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-2021

Rok 2021 w Świętochłowicach

W zestawieniu powiatów i gmin województwa śląskiego wyniki świętochłowickich uczniów w bieżącym roku prezentują się następująco:

 • język polski na poziomie 57%,
 • matematyka 40%,
 • język angielski 60%.

Rok 2020 w Świętochłowicach

Średnie wyniki uczniów w roku 2020 nie dawały powodów do dumy. W powiatach i gminach w województwie śląskim Świętochłowice nie mogły pochwalić się dobrymi wynikami.

 • Język polski wypadł najsłabiej - średnia 49,69% (najlepszy wynik odnotowano w powiecie mikołowskim – 62,58%)
 • Średnia wyników z egzaminu z matematyki w Świętochłowicach wynosiła 37,12% - również najsłabiej w regionie
 • Wyniki z angielskiego kształtowały się na poziomie 45,41% - Świętochłowice znów zajęły najgorsze miejsce w rankingu.

Egzamin ósmoklasisty w roku 2019

Tutaj średnia wyników z języka polskiego w roku 2019 wyniosła 63,81%, z matematyki 42,55%, z języka angielskiego 56,11%.

W tabeli prezentują się średnie wyniki egzaminów w latach 2019-2020:

rok 2019

rok 2020

rok 2021

Język polski 63,81%

Język polski 49,69%

Język polski 57%

Matematyka 42,55%

Matematyka 37,12%

Matematyka 40%

Język angielski 56,11%

Język angielski 45,41%

Język angielski 60%

Widzimy, że w naszym mieście rok 2020 był najsłabszym pod względem średnich wyników z trzech obowiązkowych na egzaminie przedmiotów. Z kolei w tym roku uczniowie poradzili sobie słabiej z językiem polskim i matematyką niż np. w latach 2019-2020, ponadto otrzymali wyższe wyniki z języka angielskiego niż w latach poprzednich (2019,2020).

Z powyższych danych można także wysnuć następujące wnioski – o ile przy języku angielskim uczniowie na przestrzeni lat uzyskali w tym roku najlepszą średnią, to przy matematyce niestety widzimy tendencję spadkową, wyniki nie przekraczają 43% na przestrzeni lat 2019-2020. Podobnie z językiem polskim: w 2019 roku odnotowano najwyższy wynik – 63,81%, rok później niestety już poniżej 50%, a w 2021 z kolei wciąż słabiej niż w roku 2019.

Jak wyglądają wyniki świętochłowickich szkół?

Możemy zauważyć, że na przestrzeni lat 2019-2020 mieście najwyższe wyniki z języka polskiego odnotowano w trzech placówkach:

W roku 2019:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 74,54%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 71,19%
 • Szkoła Podstawowa nr 8 – 68,95%

W roku 2020:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 70,28%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 60,58%
 • Szkoła Podstawowa nr 8 – 54,56%

W roku 2021:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 74%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 70%
 • Szkoła Podstawowa nr 8 – 63%

Z matematyką w 2019 roku najlepiej poradzili sobie uczniowie szkół:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 60,59%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 46,52%
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 43,23%

W roku 2020:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 63,17%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 47,83%
 • Szkoła Podstawowa nr 8 – 39,50%

Z kolei w 2021 roku najlepiej wypadli uczniowie szkół:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 58%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 55%
 • Szkoła Podstawowa nr 8 – 40%

Z kolei wyniki z języka angielskiego najwyżej odnotowały:

W roku 2019:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 77,66%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 63,66%
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 60,47%

W roku 2020:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 77,69%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 58,82%
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 42,17%

W roku 2021:

 • Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa – 85%
 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 74%
 • Szkoła Podstawowa nr 8 – 62%

czytaj więcej:

Lidl

Godziny otwarcia sklepów w Wigilię 24 grudnia 2021

DSC 5512

Koleje Śląskie wprowadziły innowacyjne oferty dla pasażerów!

Maseczki

Policja sprawdza maseczki w komunikacji publicznej. Nosisz?

Bezpłatne zajęcia na skałce skatepark

OSiR "Skałka" zaprasza do skateparku na bezpłatne zajęcia

SPS10 sportowa przerwa 2

SPS10 Świętochłowice: podczas przerwy nie ma czasu na nudę!

Zdjęcie główne

Nie masz planów na weekend? Odwiedź Rabkę-Zdrój

Zdjęcie główne

Odkrywaj skarby województwa świętokrzyskiego