Wypalanie traw jest nielegalne. Pamiętajmy o tym na wiosnę

Wypalanie traw

Jeśli widzisz gdzieś dym unoszący się z terenów zielonych, pustkowi, nieużytków - nie zastanawiaj się i alarmuj, bo najprawdopodobniej doszło do podpalenia traw. Zadzwoń wtedy na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Pamiętaj, że w tym przypadku czas gra wielką rolę.

Policja przypomina, że cyklicznie na przełomie zimy i wiosny na terenie odnotowuje się przypadki pożarów mających związek z nielegalnym procederem wypalania traw. Praktyka ta zazwyczaj prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt, a także środowiska naturalnego. Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy, budynki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysłowe. Unoszący się dym może również spowodować zagrożenie na drodze, wynikające z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

Policjanci alarmują, że ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie tylko ludzie ale też dziko żyjące zwierzęta, a ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa.

Źródło, Fot. Materiały Prasowe Policji

czytaj dyskusję

czytaj więcej: