Wystartował budżet obywatelski Świętochłowic 2021. Od dziś można składać wnioski

Budzet

Dzisiaj, w poniedziałek 7 czerwca rozpoczyna się etap składania wniosków w budżecie obywatelskim miasta Świętochłowice na rok 2021. Do wydania jest 1,4 miliona złotych na inwestycje, które głosami mieszkańców Świętochłowic będą mogły być zrealizowane w 2022 roku. Masz pomysł? Nie trać czasu i złóż wniosek. Masz na to czas do 2 lipca.

Czym jest budżet obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Świętochłowice, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 410 000 złotych.

Dlaczego warto brać udział?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Jak wygląda procedura?

  • Każdy mieszkaniec Świętochłowic może zgłosić wyłącznie jeden projekt na zadanie inwestycyjne i jeden projekt na zadanie społeczne.Projekt musi być zgłoszony na właściwym formularzu zgłoszeniowym i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
  • Zgłoszenie projektu może nastąpić wyłącznie w okresie naboru. Projekt złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przywrócenie uchybionego terminu do złożenia projektu nie jest możliwe.
  • Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce operatora pocztowego w rozumieniu odrębnych przepisów.
  • Projekt może zostać zgłoszony w formie:
  1. Papierowej w kopercie z napisem „Budżet Obywatelski” złożonej w kancelarii Urzędu Miejskiego lub przesłanej na adres urzędu;
  2. Elektronicznej za pomocą wypełnionego formularza na stronie www.twoje.swietochlowice.pl.
  • Projektodawca jest zobowiązany do wykazania poparcia udzielonego dla danego zadania przez co najmniej 5 osób, będących mieszkańcami Miasta Świętochłowice, innych niż Projektodawca, poprzez załączenie do wniosku podpisanej listy poparcia.
  • W okresie naboru Projektodawca może pisemnie wycofać złożony projekt.


czytaj więcej:

Skate

Ruszyło głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego...

Gruzińska wyprawa uczniów z SP2 i I LO w Świętochłowicach

Zakończyła się gruzińska wyprawa uczniów ze Świętochłowic

IMG 23302

Sensacja w Archidiecezji! Abp Skworc złożył rezygnację

Korek dts

Ile jest samochodów w Świętochłowicach? Sprawdź w rankingu

Góra Hugona w Świętochłowicach

Parki, lasy i skwery w Świętochłowicach. Miejsca na spacer

Student 849825 1280

Omiń "Nowy Ład" - załóż firmę w Czechach

Swiony urzad

Prezydenci Świętochłowic znów przyjmują mieszkańców