Wystartował budżet obywatelski Świętochłowic 2021. Od dziś można składać wnioski

Dzisiaj, w poniedziałek 7 czerwca rozpoczyna się etap składania wniosków w budżecie obywatelskim miasta Świętochłowice na rok 2021. Do wydania jest 1,4 miliona złotych na inwestycje, które głosami mieszkańców Świętochłowic będą mogły być zrealizowane w 2022 roku. Masz pomysł? Nie trać czasu i złóż wniosek. Masz na to czas do 2 lipca.

Budzet

Czym jest budżet obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Świętochłowice, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 410 000 złotych.

Dlaczego warto brać udział?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Jak wygląda procedura?

  • Każdy mieszkaniec Świętochłowic może zgłosić wyłącznie jeden projekt na zadanie inwestycyjne i jeden projekt na zadanie społeczne.Projekt musi być zgłoszony na właściwym formularzu zgłoszeniowym i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
  • Zgłoszenie projektu może nastąpić wyłącznie w okresie naboru. Projekt złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przywrócenie uchybionego terminu do złożenia projektu nie jest możliwe.
  • Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce operatora pocztowego w rozumieniu odrębnych przepisów.
  • Projekt może zostać zgłoszony w formie:
  1. Papierowej w kopercie z napisem „Budżet Obywatelski” złożonej w kancelarii Urzędu Miejskiego lub przesłanej na adres urzędu;
  2. Elektronicznej za pomocą wypełnionego formularza na stronie www.twoje.swietochlowice.pl.
  • Projektodawca jest zobowiązany do wykazania poparcia udzielonego dla danego zadania przez co najmniej 5 osób, będących mieszkańcami Miasta Świętochłowice, innych niż Projektodawca, poprzez załączenie do wniosku podpisanej listy poparcia.
  • W okresie naboru Projektodawca może pisemnie wycofać złożony projekt.


czytaj więcej:

Świętochłowice Urząd Miejski

Świętochłowicki Budżet Obywatelski 2022

Ruszyła kolejna edycja Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Kolejna edycja Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Urząd Miejski w Świętochłowicach

Budżet Obywatelski Świętochłowic. Lista przyjętych projektów

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Skate

Ruszyło głosowanie na projekty do Budżetu...