Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach

Będzie zmiana na stanowisku komendanta świętochłowickiej komendy. Nominację nowemu komendantowi wręczył 9 lutego Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Nowy komendant rozpocznie służbę w naszym mieście od czwartku 11 lutego.

Zdj. ilustracyjne
Policja

Zgodnie z komunikatem Policji Śląskiej:

Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński powierzył z dniem 11 lutego 2021 r. nadkom. Dawidowi Gilowi pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach. Dotychczas policjant ten zajmował stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej. Rozkaz odczytała Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska, a generał dr Krzysztof Justyński wręczył go nowemu szefowi świętochłowickiej jednostki, jednocześnie gratulując awansu. Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się w ograniczonym składzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Foto: Policja Śląska