Zmiany w ośrodku wsparcia „Przystań” w Świętochłowicach

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach zmienił organizację pracy, a od września zaprasza od września do udziału w darmowych spotkaniach terapeutycznych.

Przystan

Ośrodek „Przystań” odwiesił wsparcie świadczone na miejscu dla osób niezamieszkujących w placówce. Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu i osób korzystających ze wsparcia ośrodka poradnictwo i konsultacje są wykonywane przez pracowników z zastosowaniem środków ochrony osobistej. Osoby wchodzące na teren ośrodka zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczek ochronnych.

Od września świętochłowicki ośrodek „Przystań”, przy ul. Zubrzyckiego 36, zaprasza do udziału w spotkaniach terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech grupach:

  • grupie wsparcia osób doznających przemocy – grupa ma charakter otwarty i każdy dotknięty tym problemem może przyjść
  • grupie socjoterapeutycznej dla dzieci oraz młodzieży
  • grupie terapeutycznej dla rodziców (trening umiejętności wychowawczych, 10 spotkań, grupa zamknięta).

Wszystkie spotkania są darmowe.