Zostań bibliotekarzem w Świętochłowicach. Już ogłoszono nabór

Biblioteka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – bibliotekarz / bibliotekarka. Oferta pracy obejmuje zatrudnienie na pełny etat.

Na osobę, która zostanie wybrana na to stanowisko czeka mnóstwo obowiązków. Kandydat musi również spełnić szereg kryteriów niezbędnych do przyjęcia do pracy. Wymagania są naprawdę poważne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 5. dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,
 6. bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,
 7. doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych (preferowany SOWA SQL),
 8. dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,
 9. dobra znajomość księgozbioru,
 10. dobra znajomość źródeł informacji,
 11. dobra znajomość zasad gromadzenia i opracowywania zbiorów,
 12. dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,
 13. dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 14. biegła umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 15. minimum 3-letni udokumentowany staż pracy

Duży zakres zadań

W zakresie udostępniania zbiorów

 • organizowanie i obsługa filii bibliotecznych;
 • wypożyczenia: na zewnątrz, na miejscu w czytelniach, międzybiblioteczne;
 • rejestracja czytelników;
 • wypożyczanie oraz udostępnianie na miejscu zbiorów Filii oraz ich włączanie na półkę;
 • prowadzenie prawidłowej ewidencji czytelników, wypożyczeń oraz upomnień;
 • egzekwowanie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgodnie z -obowiązującymi przepisami;
 • pobieranie kar za przetrzymywanie książek oraz wpisywanie pobranych kar do kwitariusza;
 • wysyłanie upomnień do czytelników przetrzymujących książki (co dwa miesiące);
 • upowszechnianie czytelnictwa;
 • organizowanie różnorodnych form działalności kulturalnej i oświatowej, współdziałanie
 • z bibliotekami innych sieci oraz szkołami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie upowszechniania czytelnictwa;
 • organizowanie spotkań z pisarzami, ciekawymi ludźmi;
 • propagowanie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach;
 • rejestracja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki oraz pobieranie i -ewidencja składek wpłacanych przez czytelników na rzecz Stowarzyszenia przyjaciół Biblioteki

W zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:

 • kształtowanie zakresu tematycznego zbiorów;
 • składanie zamówień do kierownika Filii, a przez niego do Działu Gromadzenia;
 • stała analiza dezyderatów czytelniczych;
 • oprawa przybytków, opatrywanie ich sygnaturą miejsca oraz włączanie na półkę;
 • prowadzenie katalogów oraz kartotek pomocniczych i ich melioracja;
 • kontrola, selekcja i naprawa zbiorów;
 • prenumerata czasopism, prowadzenie ich ewidencji;
 • sprzedaż wydawnictw własnych i obcych;
 • udział w inwentaryzacjach zbiorów

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach, oraz na społecznościowym profilu MBP.