Zostań policjantem w Świętochłowicach. Komenda zachęca do przystąpienia do służby

Policja

Świętochłowicka komenda Policji zachęca mieszkańców Świętochłowic do przystąpienia do służby. Opublikowane zostały materiały informacyjne, które z pewnością będą pomocne przyszłym kandydatom. Publikujemy je za stroną KMP Świętochłowice.

Jakie warunki musi spełnić kandydat do służby w Policji? Zachęcamy każdego, kto chce wstąpić w nasze szeregi do zapoznania się z zasadami doboru do służby. POLICJĘ TWORZĄ LUDZIE — TWÓRZMY JĄ RAZEM.

Na początek — najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji, oferujemy Ci:

 • stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;
 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie);
 • uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby;
 • korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe) 3250 zł brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 zł brutto (3922,10 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jw.;
 • korzystne warunki socjalne, w tym:
  • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
  • nagrody jubileuszowe;
  • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
  • coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
  • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
  • urlopy dodatkowe;
  • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej świętochłowickiej Policji w dziale PRACA W POLICJI.

Osoby zainteresowane służbą w Policji zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych w komórce kadrowej świętochłowickiej komendy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 47 854 42 19).

W związku z utrzymującym się stanem epidemii celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

Źródło: Materiały Prasowe KMP Świętochłowice. Fot. Materiały promocyjne Policji