Pomocna dłoń dla gastronomii. Radni zwolnili przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu!

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, świętochłowiccy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (opłat koncesyjnych) za rok 2021.

Kncesja

Wiele miast pomaga przedsiębiorcom z branży gastronomicznej w zmniejszaniu skutków pandemii, podobnie jest również w Świętochłowicach. Właściciele restauracji i barów będą mogli otrzymać zwrot wniesionej już opłaty koncesyjnej, ponieważ została dziś podjęta specjalna uchwała Rady Miejskiej. Co ważne - uprawnieni będą zarówno ci, którzy opłacili należną opłatę za cały rok, jak również ci, którzy wnieśli tylko pierwszą ratę. To bardzo dobra decyzja, wypracowana wspólnie z przedsiębiorcami przez radnych koalicyjnych i władze miasta. Na dzisiejszej sesji podnoszono ten temat również w kontekście braku obecności radnych opozycji na spotkaniu z przedsiębiorcami. Okazuje się jednak, że spotkanie zostało zainicjowane przez samych przedsiębiorców, którzy najwidoczniej nie zakładali, że pomoc mogą otrzymać również ze strony samorządowej opozycji.

Na szczęście w tym wypadku wszyscy radni byli jednomyślni i uchwałę podjęli, zgodnie uznając, że podjęta decyzja to istotna pomoc dla branży gastronomicznej, która z powodu obostrzeń związanych z epidemią covid-19, jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W trakcie sesji wybrzmiało również, że w Świętochłowicach o zwolnienie z opłaty może ubiegać się 17 restauratorów i właścicieli punktów gastronomicznych, którzy wnieśli całość lub część opłaty za korzystanie z koncesji alkoholowej. Podczas sesji dyskutowano także o możliwości kolejnych form pomocy dla gastronomii. Padały m.in. propozycje zwolnień lub zwrotów za opłaty za wodę, wywóz śmieci, a także o zwolnienie z podatków. To właśnie w celu analizy zmierzającej do rozpatrzenia tych możliwości podjęto decyzję o zwołaniu kolejnego spotkania, na którym przedstawiciele władz miasta, radni oraz restauratorzy wspólnie wypracują kolejne formy wsparcia.