Pomocna dłoń dla gastronomii. Radni zwolnili przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu!

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, świętochłowiccy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (opłat koncesyjnych) za rok 2021.

Kncesja

Wiele miast pomaga przedsiębiorcom z branży gastronomicznej w zmniejszaniu skutków pandemii, podobnie jest również w Świętochłowicach. Właściciele restauracji i barów będą mogli otrzymać zwrot wniesionej już opłaty koncesyjnej, ponieważ została dziś podjęta specjalna uchwała Rady Miejskiej. Co ważne - uprawnieni będą zarówno ci, którzy opłacili należną opłatę za cały rok, jak również ci, którzy wnieśli tylko pierwszą ratę. To bardzo dobra decyzja, wypracowana wspólnie z przedsiębiorcami przez radnych koalicyjnych i władze miasta. Na dzisiejszej sesji podnoszono ten temat również w kontekście braku obecności radnych opozycji na spotkaniu z przedsiębiorcami. Okazuje się jednak, że spotkanie zostało zainicjowane przez samych przedsiębiorców, którzy najwidoczniej nie zakładali, że pomoc mogą otrzymać również ze strony samorządowej opozycji.

Na szczęście w tym wypadku wszyscy radni byli jednomyślni i uchwałę podjęli, zgodnie uznając, że podjęta decyzja to istotna pomoc dla branży gastronomicznej, która z powodu obostrzeń związanych z epidemią covid-19, jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W trakcie sesji wybrzmiało również, że w Świętochłowicach o zwolnienie z opłaty może ubiegać się 17 restauratorów i właścicieli punktów gastronomicznych, którzy wnieśli całość lub część opłaty za korzystanie z koncesji alkoholowej. Podczas sesji dyskutowano także o możliwości kolejnych form pomocy dla gastronomii. Padały m.in. propozycje zwolnień lub zwrotów za opłaty za wodę, wywóz śmieci, a także o zwolnienie z podatków. To właśnie w celu analizy zmierzającej do rozpatrzenia tych możliwości podjęto decyzję o zwołaniu kolejnego spotkania, na którym przedstawiciele władz miasta, radni oraz restauratorzy wspólnie wypracują kolejne formy wsparcia.

czytaj więcej:

Sesja

Już dzisiaj kolejna sesja Rady Miejskiej w...

Mrm

Ta młodzież może kiedyś rządzić...

Wieniec

Samorządowcy złożyli kwiaty pod Muzeum Powstań...

Swierk

Świętochłowicki radny przeciwny szkoleniom...

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Policja

Policjanci kontrolują kierowców i pieszych

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!