Rekrutacja do szkół podstawowych w Świętochłowicach. Terminy i kryteria

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach podał kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, do oddziałów sportowych szkół podstawowych a także do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych.

fot. pixabay.com
Piórnik szkolny

W Świętochłowicach rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1 marca 2023 r. Rodzice będą mieli dwa miesiące na zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej oraz złożenie wniosku o przyjęcie przez kandydata spoza obwodu.

Kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

W pierwszym przypadku nie ma żadnych kryteriów przyjęć. Jeżeli chodzi o przyjęcie kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ustalono następujące kryteria:

 • do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata - 25 punktów
 • miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 20 punktów
 • inni opiekunowie kandydata zamieszkują w obwodzie szkoły - 15 punktów
 • kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 10 punktów
 • rodzic kandydata jest absolwentem szkoły - 5 punktów

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych:

 • zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej - od 01.03.2023 r. do 28.04.2023 r.
 • złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji - od 01.03.2023 r. do 28.04.2023 r.
 • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego - od 04.05.2023 r. do 12.05.2023 r.
 • przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej - od 04.05.2023 r. do 12.05.2023 r.
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji - od 15.05.2023 r. do 22.05.2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 25.05.2023 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 25.05.2023 r. do 01.06.2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 12 czerwca 2023 r.
Przedszkole

Może Cię zainteresować:

Rekrutacja do przedszkoli w Świętochłowicach na rok szkolny 2023/2024

Autor: Redakcja NGS24

01/02/2023

Świętochłowice Don Bosko

Może Cię zainteresować:

Ranking Perspektywy 2023. Najlepsze szkoły średnie w Świętochłowicach

Autor: Maciej Poloczek

13/01/2023