Będzie kolejna próba podniesienia podatków w Świętochłowicach? Z dnia na dzień zwołano sesję!

Jeszcze wczoraj informowaliśmy o ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, która została zaplanowana na poniedziałek 20 grudnia. Okazuje się jednak, że nagle, z dnia na dzień, na wniosek prezydenta Świętochłowic Daniela Begera zwołana została jeszcze jedna sesja, i to w trybie nadzwyczajnym. Z programu jej obrad może wynikać, że po raz trzeci nastąpi próba podniesienia podatków od nieruchomości w Świętochłowicach.

Urząd Miejski w Świętochłowicach
Daniel Beger

Informacje o pierwotnie planowanej sesji zamieściliśmy w artykule dotyczącym internetowej potyczki radnego Dawida Malcherka z prezydentem Danielem Begerem. Chodziło o niezrealizowane, a obiecane inwestycje w dzielnicy Zgoda. Link do artykułu: https://www.ngs24.pl/samorzado...

Radny Dawid Malcherek chce, aby do budżetu na rok 2022 wpisane zostało pół miliona zł, na takie inwestycje w dzielnicy Zgoda, jak: doświetlenie przejść dla pieszych, wiaty przystankowe, remont chodnika, a także zakup defibrylatorów ratujących życie. Daniel Beger odnosząc się do tych postulatów pisał, że ich realizacja może być kłopotliwa, ponieważ radny Malcherek we wcześniejszych głosowaniach był dwukrotnie przeciwny podniesieniu podatków od nieruchomości, i to zarówno w wersji zakładającej maksymalne stawki podatków, jak i w wersji nieco łagodniejszej, choć i tak mocno dotkliwej. Sam radny pisał o tych planach w taki sposób:

W tym roku, mając na względzie szalejącą inflację opowiedziałem się przeciwko podwyżce podatków. Uważam bowiem, że sięganie w tej sytuacji po środki do kieszeni mieszkańców jest nieprzyzwoite. Niestety lata mijają a obiecane inwestycje nie zostały zrealizowane. Na pytanie Prezydenta o źródło finansowania, odpowiadam. Wskazując chociażby na zaplanowaną w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 710 tys. zł, która jest większa od minimalnej kwoty określonej w ustawie o finansach publicznych o około 350 tys. zł.

W poniedziałek 13 grudnia miało odbyć się spotkanie obu polityków, na którym temat kolejnej próby w sprawie podwyżki podatków mógł być omawiany w kontekście oczekiwanych przez radnego Malcherka inwestycji. Nie opublikowano jednak po żadnej ze stron choćby krótkiej informacji, czy się odbyło, i jakie były jego efekty.

Tymczasem dziś ogłoszono, iż jutro, tj. w czwartek 16 grudnia 2021 roku odbędzie się zwołana na wniosek prezydenta nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W programie obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2022 r. Czy to efekt spotkania prezydenta z radnym Malcherkiem? Czy w Świętochłowicach w przyszłym roku będą obowiązywały wyższe stawki podatków? Tego wszystkiego dowiemy się już jutro. Transmisja online z sesji jak zwykle będzie dostępna na stronie www.swietochlowice.sesja.pl od godziny 16:30.

Szczegółowy program obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2022 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
  5. Zamknięcie sesji.