Samorządowe szachy w Świętochłowicach. Radny punktuje prezydenta?

Przed ostatnią w tym roku, grudniową sesją Rady Miejskiej, w internecie trwa dziwna potyczka jednego z radnych z prezydentem miasta Danielem Begerem, co ciekawe - w szachowej oprawie. Chodzi o niezrealizowanie prezydenckich obietnic dotyczących inwestycji, które miały ułatwić mieszkańcom życie w dzielnicy Zgoda.

Begermalcherek

Dawid Malcherek to najmłodszy ze świętochłowickich radnych, zarazem jednak jeden z najbardziej aktywnych. Kilka miesięcy temu, dzięki nagłośnieniu przez niego na Facebooku przeciągającego się planu na remont schodów przy Centrum Kultury Śląskiej, zostały one wreszcie wyremontowane. Wówczas radny Malcherek za pomocą swojego społecznościowego profilu radnego wezwał prezydenta do działania. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.ngs24.pl/na-schoda...

To jednak nie wszystko, ponieważ w październiku tego roku, dzięki podobnej interwencji radnego, doszło do zlikwidowania dzikiego wysypiska znajdującego się przy ulicy Wiśniowej. Presja, jaką wywarły na władzach miasta działania Dawida Malcherka opłaciła się, gdyż już kilka dni później, wysypisko to zostało zlikwidowane. Przeczytacie o tej sprawie m.in. tutaj: https://www.ngs24.pl/radny-wzy...

Wzywam Daniela Begera - Prezydenta Świętochłowic do pilnej interwencji i zmobilizowania służb miejskich w celu zlikwidowania dzikiego wysypiska. Uważam, że tego typu problemy powinny być usuwane natychmiastowo! Panie Prezydencie, obecna sytuacja jest daleka od koncepcji przyjaznego miasta, którą obiecywał Pan w kampanii wyborczej. Liczę na szybką refleksję - czytaliśmy wówczas na profilu radnego.

Okazuje się jednak, że ważnych dla mieszkańców spraw, które w dzielnicy Zgoda miały być już dawno zrealizowane jest znacznie więcej. Dlatego i tym razem radny Malcherek postanowił wezwać prezydenta miasta do działania za pomocą Facebooka. Poinformował mieszkańców Świętochłowic, że już we wrześniu złożył do prezydenta odpowiedni wniosek, w celu uwzględnienia w budżecie na 2022 rok kwoty pół miliona zł na niezrealizowane dotąd inwestycje w dzielnicy Zgoda.

Teraz ruch po stronie Prezydenta - czytamy na specjalnej grafice, na której Dawid Malcherek rozpoczyna szachową partię.

Wyzwanie, jakie rzucił prezydentowi radny dotyczy takich inwestycji, jak remont chodnika, wiaty na przystankach komunikacji publicznej, doświetlenie przejść dla pieszych, oraz zakup ratujących życie defibrylatorów, których w Świętochłowicach niestety, jak na lekarstwo.

Prezydent odbija piłeczkę. Czy to emocjonalny szantaż?

Po internetowej interwencji radnego w sprawie inwestycji na Zgodzie, na profilu społecznościowym Prezydenta Świętochłowic opublikowano swego rodzaju ripostę, wraz z kolejną grafiką opartą o szachy. Wynika z niej, że realizacja tych inwestycji jest dla prezydenta kłopotliwa, a jednym z argumentów ma być fakt głosowania przez radnego Dawida Malcherka przeciwko podwyżce podatków, jaką już dwukrotnie próbowano przegłosować w ostatnich miesiącach podczas sesji Rady Miejskiej.

(...) dwukrotne głosowanie przeciwko podwyżce podatków, która - nawet w proponowanej ostatnio, mniej uciążliwej dla Mieszkańców wersji - zapewniłaby dodatkowe 1,5 mln zł wpływów do budżetu sprawiły, że realizowanie takich projektów staje się nad wyraz kłopotliwe - czytamy.

Taka argumentacja może wywołać wrażenie emocjonalnego szantażu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy oczekiwane inwestycje były już wcześniej przez prezydenta wskazywane do realizacji. Może świadczyć o tym, że wola ich zrealizowania może być uzależniona od zmiany głosowania radnego w ewentualnych kolejnych próbach podniesienia podatków. Nie musieliśmy też długo czekać na reakcję samego radnego.

Wyraźnie sprzeciwiam się sugestiom Pana Prezydenta Daniela Begera, jakoby moje głosowanie przeciwko podwyżce podatków sprawiło, że zrealizowanie inwestycji wymienionych przeze mnie we wniosku do budżetu na 2022 r. stało się nad wyraz kłopotliwe. Pragnę zauważyć, że o kwestię doświetlenia przejść dla pieszych ubiegam się od początku kadencji. Co więcej, zadanie te miało zostać już dawno zrealizowane - czytamy w kolejnym wpisie na profilu radnego.
W kwestii sytuacji finansowej miasta zawsze starałem się postępować rozważnie. Wszakże postulat dot. poprawy sytuacji finansowej miasta obok zwiększenia bezpieczeństwa były filarami mojej kampanii wyborczej. Będąc świadomym bardzo złej kondycji finansowej Świętochłowic, opowiadałem się już w tej kadencji za różnymi podwyżkami. Mając nadzieję, że uzyskane w ten sposób dochody z jednej strony poprawią sytuację finansową miasta, a z drugiej strony pomogą zrealizować tak potrzebne w Świętochłowicach inwestycje. Co więcej, argument ten podnosili nawet przedstawiciele władzy (fragment wystąpienia Prezydenta Pośpiecha na sesji z 2019 r.). W tym roku, mając na względzie szalejącą inflację opowiedziałem się przeciwko podwyżce podatków. Uważam bowiem, że sięganie w tej sytuacji po środki do kieszeni mieszkańców jest nieprzyzwoite. Niestety lata mijają a obiecane inwestycje nie zostały zrealizowane. Na pytanie Prezydenta o źródło finansowania, odpowiadam. Wskazując chociażby na zaplanowaną w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 710 tys. zł, która jest większa od minimalnej kwoty określonej w ustawie o finansach publicznych o około 350 tys. zł. - czytamy w tej odpowiedzi

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek 20 grudnia. Obrady rozpoczną się o godzinie 9:30. W przeważającej części prowadzone będą nad budżetem na rok 2022. W dyskusji, jaką przewidziano przed głosowaniem samego budżetu na przyszły rok, być może pojawi się również temat realizacji oczekiwanych przez radnego Malcherka inwestycji na Zgodzie. Byłoby dobrze, aby mieszkańcy Zgody uzyskali od władz miasta jednoznaczne potwierdzenie, że oczekiwane inwestycje dojdą do skutku, bez konieczności podwyższania podatków w całym mieście.

Transmisję z sesji będzie można jak zwykle śledzić online na stronie: www.swietochlowice.sesja.pl